Restaurang Jalapeno
Nynäsvägen 24
14940 Nynäshamn

08-520 154 00